Rólunk

Alapítványi küldetésünk

Az 1992-ben alapított MONA mindenki számára nyitott, párt-semleges, non-profit közhasznú alapítvány.

A MONA küldetése, hogy olyan közéleti vitákat kezdeményezzen, amelyek megmutatják a női és férfi szerepek gazdagságát és egyenrangúságát egy demokratikus társadalomban, de feltárják a méltánytalan egyenlőtlenségeket is, amelyek a mai napig jellemzik a nők helyzetét a gazdasági, szociális és politikai szférákban.

A MONA tevékenységi területei:
– konferenciák, gyűlések, nyilvános fórumok szervezése,
– kiadványok, tanulmányok, ajánlások megjelentetése és terjesztése nőket érintő kérdésekben,
– hálózatépítés hazai és külföldi nőszervezetekkel, intézményekkel és hálózatokkal ,
– oktatás, képzés (a politikában leendő és aktív közéleti szerepet játszó nők képzése),
– a gazdaságban (munkahelykereső stratégiák és képzési programok kidolgozása, illetve népszerűsítése),
– kutatások lebonyolítása pl. a nők politikai szerepvállalásáról a közéletben, a nők munkaerő-piaci helyzetének változásáról, a női egyenjogúság régióbeli helyzetéről, a családon belüli erőszakról.

 

 Céljaink

A nők ösztönzése, hogy éljenek a piacgazdaság adta lehetőségekkel munkavállalóként és vállalkozóként is, és hogy felkészüljenek a szakma- és munkahelyváltás kényszerére és lehetőségére,

A munkavállalók meggyőzése olyan foglalkoztatási formák bevezetéséről, amelyek figyelembe veszik a női munkavállalók sajátos érdekeit,

A közvélemény felkészítése arra, hogy elfogadják a felkészült és rátermett női jelölteket helyi és országos politikai vezetőként és döntéshozóként,

Az ambiciózus és rátermett női jelöltek felkészítése a helyi és országos politikában való részvételre, illetve a sikeres helyi vezetők országos szerepvállalásának segítése,

Együttműködni bármely demokratikus elveket valló politikai párttal és civil szervezettel a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megteremtésében, illetve a kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok támogatásában,

Kezdeményezni a nőszervezetek és nőbarát szolgáltatást nyújtó szervezetek együttműködését.

Tevékenységek

Oktatás, képzés

A politikában: leendő és aktív közéleti szerepet játszó nők képzése, továbbképzése

A gazdaságban: a női munkanélküliség enyhítésére munkahelykereső stratégiák és képzési programok kidolgozása illetve népszerűsítése, felkészítés a XXI. század munkaerőpiacára

Kutatások kezdeményezése és támogatása

A nők politikai szerepvállalásáról a helyi és országos közéletben

A nők munkaerőpiaci helyzetének változásáról

A női egyenjogúság régióbeli helyzetéről

Konferenciák, gyűlések, nyilvános fórumok szervezése
Kiadványok, tanulmányok megjelentetése és terjesztése nőket érintő kérdésekben
Kapcsolattartás hazai és külföldi nőszervezetekkel, intézményekkel és hálózatokkal